Otthonfelújítási támogatás

Az Otthonfelújítási támogatás egy vissza nem térítendő állami támogatás, ami a lakóhelyül szolgáló ingatlan felújítási, korszerűsítési munkálataira igénylehető.

Fontos, hogy utófinanszírozásról van szó, vagyis az elvégzett munkákról – anyagköltség, munkadíj – benyújtott számlák alapján utólagosan történik a kifizetés.

A Magyar Államkincstár a felújítási, korszerűsítési munkálatokról kiállított és kifizetett számlák értékének 50%-át, legfeljebb 3 millió Ft-ot utólag elutal az igénylő bankszámlájára.

Fontos ugyanakkor, hogy a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

Feltételek:

Az anyagköltség és a munkadíj számlával igazolt összege egyenként ne legyen kevesebb 1,5 millió forintnál, a teljes összeg kihasználása esetén.(3 millió visszatérítés esetén)

Az anyagköltség és a munkadíj számlával igazolt összértéke haladja meg a 6 millió Ft-ot. (teljes összeg visszatérítése esetén)

Éppen a fentiek miatt a támogatás nem vehető igénybe például kizárólag anyagköltségre.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.

Vagyis az Otthonfelújítási támogatást egyedülállók is igényelhetik, nem feltétele a házasság.

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.

A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

 • Bevezethető az ingatlanba a víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás, illetve kiépíthető vagy lecserélhető ezek belső hálózata.
 • Fürdőhelyiség, illetve WC létesíthető olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel.
 • Fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje is elvégezhető, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.
 • Elvégezhető az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatok.
 • Lecserélhetők a külső nyílászárók, de redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje is támogatható.
 • A párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása is elvégezhető.
 • Akár a teljes tető cseréje, felújítása vagy szigetelése is elvégezhető.
 • Égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése.
 • Klímaberendezés beépítése, cseréje.
 • Napkollektor, napelemes rendszer telepítésére vagy cseréjére is költhető az összeg.
 • A belső tér is felújítható: burkolatok cseréje, felújítása, festése, tapétázása.
 • Galéria is építhető az állami pénzből.
 • Belső lépcső kialakítása, cseréje.
 • Szaniterek beépítése vagy cseréje.
 • Villanykapcsolók és -dugaljak kialakítása és cseréje.
 • Belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítése, cseréje vagy felújítása.
 • A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása is elvégezhető.
 • Kerítés építhető.
 • Gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása.
 • Terasz, loggia, erkély, előtető építése.
 • Térburkolat készítése és cseréje.
 • Télikert kialakítása is megoldható.
 • Beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Számlák:

A számláknak az igénylő – együttes igénylők esetén az egyikük – nevére kell szólnia.

A számlát 2021. január 1-jén vagy azt követően kell kiállítani és teljesíteni.

A számláknak az építési tevékenységekhez szükséges anyagok költségeit, illetve a vállalkozási szerződés szerinti felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat kell tartalmaznia.

Átutalással teljesített számlák esetén a kifizetés tényét dokumentummal kell igazolni.

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül igényelhető.

Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Szükség lesz egy 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződésre (vagy szerződésekre), amelyek részletesen meghatározzák a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját. Amennyiben a szükséges anyagokat is a vállalkozó biztosítja az igénylő részére, akkor anyagköltséget és a vállalkozói díjat külön-külön kell tartalmaznia a szerződésnek.

Bármilyen vállalkozóval le lehet szerződni a támogatáshoz?

Vállalkozási szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában.

A támogatás legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető, eddig kell benyújtani vagy postára adni a szükséges dokumentumokat.

A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Letölthető dokumentumok 

A hozzászólások lezárásra kerültek.